Lembaga Pemegang Amanah

1273

Yayasan Pendidikan Hidayah (YPH) ditubuhkan oleh Pusat Pendidikan Hidayah Berhad (PPH). YPH didaftarkan di bawah Akta 258, Jabatan Perdana Menteri dengan nombor pendaftaran PPAB-26/2018. Pemegang Amanah Yayasan Pendidikan Hidayah Berdaftar terdiri dari tiga orang > Mereka ialah:

Professor Dr Haji Azlan Ab Rahman
Timbalan Naib Canselor (Pembangunan),
Universiti Teknologi Malaysia

Ar Dr Haji Norzam Darmin
Principal, Norzam Architect

Sr Haji Mohd Khairudin Abd Halim
Timbalan Ketua Pengarah Penilaian dan Perkhidmatan Harta
Kementerian Kewangan Malaysia